Metoda Szkoły Języków Obcych Mr Brown

communication creativity critical thinking cooperation
 • Autentyczna znajomość języka obcego to przede wszystkim umiejętność jego praktycznego zastosowania. Naszym celem jest więc nauczenie Cię posługiwania się językiem angielskim swobodnie, skutecznie i poprawnie w określonych sytuacjach.
 • Osiągamy to dzięki:

  pracy indywidualnej lub w kameralnych grupach

  Kameralna atmosfera daje możliwość prowadzenia autentycznej rozmowy lub dyskusji, poznania się nawzajem i bezstresowego wyrażania swoich opinii. Lektor natomiast, poświęca więcej uwagi każdemu ze słuchaczy
 • naszym lektorom

  Nasz zespół tworzą wykwalifikowani lektorzy, zaznajomieni z najnowszymi metodami nauczania, posiadający nie tylko doświadczenie zawodowe, ale i dużo entuzjazmu.
 • metodzie komunikatywnej

  Ogromną zaletą tej metody jest to, że umożliwia szybkie postępy w komunikacji, jednocześnie ucząc gramatyki w sposób praktyczny i naturalny. Wykorzystuje szereg technik takich jak gry językowe, role-plays czy projekty grupowe.
 • różnorodności ćwiczeń i pomocy naukowych:

  zadaniom indywidualnym, w parach i grupach, odpowiednio dobranym podręcznikom znanych wydawnictw (Cambridge, Oxford, Pearson), wykorzystaniu nowoczesnych multimediów (Internet, tablica multimedialna) systematycznym powtórkom materiału i egzaminom próbnym
 • łączeniu pracy na zajęciach z pracą własną słuchaczy

  indywidualnym konsultacjom z lektorem i kontakcie mailowym w razie dłuższej nieobecności (gratis!)

  nagradzaniu najlepszych !